Jämföra kursplaner (sv/sva)

Under semestern fick jag tid att sätta mig ner och i detalj jämföra kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk (årskurs 7-9). Det här är något som har stått på min ”att-göra-lista väldigt länge. Sammanställningen av kunskapskraven publicerar jag här i bloggen, förhoppningsvis kan fler få användning av den. Om det finns intresse kan jag även lägga ut jämförelsen av syftestexterna och det centrala innehållet – men det får bli i ett senare inlägg.

Här är två funderingar som dök upp under arbetets gång:

1) Skrivningen som handlar om att eleverna ska tycka till om andra texter finns både i svenska och svenska som andraspråk. Elever som läser svenska som andraspråk ska kunna ge omdömen på ”…texters innehåll, språk och uppbyggnad”. I kursplanen i svenska finns inte ordet ”språk” med. Det står: ”Dessutom kan eleven ge (värdeord) omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.” Hur kommer det sig? Självklart vill jag att även mina elever som läser svenska ska kunna visa att de kan sätta ord på vad som är bra och mindre bra i en text – ur ett språkligt perspektiv. Märkligt.

2) I kunskapskraven i både svenska och svenska som andraspråk står att eleven ska kunna skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning och anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Jag saknar en tydligare formulering om texternas innehåll – och om elevernas förmåga att resonera och utveckla sina texter. Troligtvis vävs detta in i punkten ”anpassning till texttyp” men det skulle inte skada om man lyfte fram det ännu mer. I nästa stycke berörs innehållet i berättande texter – men innehållet i texter som bygger på resonemang, tankar och reflektioner står det ingenting om.

Tolkar ni skrivningarna på andra sätt? Berätta gärna!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>