Om mina böcker

Portal – läromedelspaket i svenska (Ã¥rskurs 7-9)
Tillsammans med Senait Bohlin, Cecilia Brunosson och Magnus Johansson har jag skrivit Portal – en stadiebok i svenska som är anpassad till den nya läroplanen. Boken har fÃ¥tt sin struktur frÃ¥n det centrala innehÃ¥llet i ämnet svenska och innehÃ¥ller bland annat ett utförligt kapitel om läsförstÃ¥else, handfasta tips inför skrivandet, en genomgÃ¥ng av olika texttyper, en presentation av sprÃ¥kets historia och ett fylligt kapitel om informationssökning och källkritik. Förutom Portal grundbok finns Portal Elevwebb, Portal lärarwebb och Portal fördjupningsbok 1 och 2

Portal går att köpa på Gleerups hemsida
—————————————————————

Bloggen möter undervisningen – konkreta metodiska tips vänder sig till nyfikna pedagoger som vill prova nya vägar i undervisningen. Min ambition är att inspirera lärare att upptäcka bloggen som pedagogiskt verktyg och visa pÃ¥ hur man med teknikens hjälp kan fÃ¥nga elevernas intresse för lärandet samtidigt som man tar hänsyn till styrdokumentens riktlinjer.

Förlagets beskrivning:
Bloggen är idag ett populärt kommunikationsverktyg. Den kan även vara ett pedagogiskt verktyg som skapar nya möjligheter för undervisningen. I Bloggen möter undervisningen beskrivs och diskuteras hur lärare med hjälp av bloggen kan förnya och variera undervisningen. De utprövade metodiska tipsen som presenteras kan tillämpas i många ämnen och på olika stadier. Att arbeta med bloggar fångar elevernas intresse och ger dem uppdaterade och eftertraktade kunskaper. Arbetet öppnar dessutom upp för viktiga diskussioner kring internets för- och nackdelar, etik och regler. Att införa bloggandet i undervisningen är att förbereda eleverna för framtiden.

Bloggen möter undervisningen ingÃ¥r i Natur och Kulturs läromedelserie “Lärare gör”, som syftar till att inspirera till nya arbetssätt och metoder i det dagliga skolarbetet. “Böckerna är avsedda att fungera som handböcker i den konkreta klassrumssituationen, men passar ocksÃ¥ som kurslitteratur inom grundutbildningen för lärare” (NoK).

Boken går att köpa på bokförlaget Natur & Kulturs hemsida för 133 kr.

—————————————————————

Jag har skrivit boken Elever Online som handlar om förhållningssätt och säkerhet när man använder Internet i undervisningen. Huvudtanken och syftet med boken Elever Online är att informera vuxna så att de i sin tur hjälpa ungdomarna att på egen hand möta och handskas med Internets mörkare sidor. Det kan t.ex. handla om att utveckla elevernas förmåga att tänka kritiskt, att inta en försiktighet mot främmande kontakter, att träna dem i att tolka och granska olika sorters källor, att fundera på texters trovärdighet och att reflektera kring vilket ansvar de har mot sig själva och mot andra som Internetanvändare.

I Elever Online hittar ni avsnitt som handlar om t.ex. publicering, kontakt med omvärlden, språket på nätet, integritet, Internets utbud av information, utseendefixering i cyberspace, dataspel, mobiltelefoner samt lagar och regler på nätet. Utöver detta finns ett batteri av uppgifter till varje kapitel som läraren kan använda sig av i sin undervisning.

Boken går att ladda ner via bokförlaget Natur och Kulturs hemsida för 210 kr.

—————————————————————

Jag medverkar med ett kapitel i Svensklärarföreningens Ã¥rsskrift 2008 (Ungdomskulturer – äger eller suger?). Mitt bidrag “Det häftigaste är att författarna kan se vad vi gör” handlar om ett bokcirkelbloggsprojekt som jag genomförde med en sjundeklass (Gunnesboskolan) under vÃ¥rterminen 2007. Jag diskuterar det vidgade textbegreppet, elevernas textvärldar och om nyttan och nöjet med att blogga i svenskundervisningen. Jag berättar ocksÃ¥ vilka svÃ¥righeter mina elever och jag ställdes för under projektets gÃ¥ng och självklart – vad vi lärde oss. Kapitlet avslutas med ett kortare avsnitt om elevernas sprÃ¥kbruk i bloggen. Här kan ni hitta ett smakprov av Ã¥rsboken.

Förutom mitt kapitel kan ni hitta texter om bl.a. invandrarsvenska, ungdomars skrivande inom olika kommunikativa verksamhetstyper, Faction, interaktivt berättande, datorspel och internet och svensk rap.

6 thoughts on “Om mina böcker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>